Juster en hjoed efkes yn alle rest de foto's en filmkes besjoen en dan komt der mear en mear it besef dat it in hiel moai, sinnich, gesellich en noflik Easterbarren west hat. Dit jier sa at it like mear besikers as oare jieren, we sitte dus op it goeie spoar. Fanôf dizze kant hulde oan alle frijwilligers dy't meiholpen ha om fan edyzje 15 wer in grut suk6 te meitsjen, want sunder frijwilligers gjin Easterbarren, Tige tank.

 

Hetty Kramer
augustus 2015

club Easterbarren

It Bestjoer fan 2012 mei Hetty rjochts op 'e foto.

_MG_8908.jpg

Donateur worden?

Draag bij aan het culturele hart van Eastermar. Stifting Easterbarren is op zoek naar donateurs!

Hoofdsponsor

Volg ons via

Top